Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin thông báo: Website của Công ty đang trong thời gian khôi phục dữ liệu và nâng cấp. Các tin bài và nội dung đang được bộ phận kỹ thuật khắc phục sự cố và cập nhật trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi thành thật xin lỗi Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư vì sự bất tiện này!