Kế hoạch và Chiến lược

Trong chiến lược phát triển của Ninh Van Bay,. JSC, công ty sẽ tập trung triển khai ba mảng kinh doanh chính, đó là: kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng, kinh doanh bất động sản và kinh doanh thẻ nghỉ dài hạn.

Kế hoạch Doanh thu lợi nhuận hợp nhất năm 2011

 

KH 2011

TH 2010

Tăng trưởng

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

260.25

234.22

11%

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

61.30

29.96

105%

Lợi nhuận sau thuế ( tỷ đồng)

40.12

15.44

160%

Kế hoạch về đầu tư (triệu đồng)

TT

Nội dung

Dự kiến giải ngân năm 2011

1

Dự án Ana Mandara Hội An

39,120

2

Dự án Lạc Việt New Tourist City

51,516

3

Công ty TNHH 1 thành viên CLB kỳ nghỉ Ninh Vân Bay

16,500

4

Dự án khu đô thị sinh thái Đông Anh

10,000

5

Dự án Six Senses Phú Quốc

10,000

 

Tổng cộng

127,136

© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon