NVT: Ủy ban chứng khoán chấp thuận hồ sơ phát hành riêng lẻ cổ phần của Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay
NVT: Ủy ban chứng khoán chấp thuận hồ sơ phát hành riêng lẻ cổ phần của Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay

Ngày 11/01/2013, Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay nhận được công văn của Ủy ban chứng khoán chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phần riêng lẻ của Công ty.

Theo đó, Công ty sé thực hiện việc chào bán 30.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/12/2012 và theo các quy định của pháp luật.

Nguồn tin   
Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon