Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Đỗ Thị Thu
Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Đỗ Thị Thu Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban TGĐ như sau

Ngày 20 tháng 05 năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay đã họp và quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Đỗ Thị Thu.

Chi tiết xin xem file đính kèm

NVT- Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc

Nguồn tin   
Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon