Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay hủy cam kết góp vốn đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ Du lịch Tổng hợp Đông Anh
Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay hủy cam kết góp vốn đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ Du lịch Tổng hợp Đông Anh Ninh Vân Bay – hủy cam kết góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch tổng hợp Đông Anh

Ngày 20/5/2011, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã CK: NVT) đã ban hành quyết định số 10/2011/QĐ-HĐQT về việc hủy cam kết góp vốn đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ Du lịch Tổng hợp Đông Anh.

 

Chi tiết xem file đính kèm

NVT- Quyết định hủy cam kết góp vốn đầu tư

Nguồn tin   
Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon