Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời hạn công bố các báo cáo tài chính của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Ngày 19/01/2017 Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được Công văn số 412/UBCK-GSĐC ngày 18/01/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Công ty (năm 2017). Cụ thể như sau:

- Đối với báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính soát xét quý (nếu có): trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét báo cáo tài chính;

Đối với báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét báo cáo tài chính.

Chi tiết xem file đính kèm

CV05.2017

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon