Thông báo về việc xin ý kiến điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2010/NVB/NG-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách lấy ý kiến bằng văn bản về việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu

 
Xin trân trọng thông báo!


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon