Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2012 - 2017 và thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2012 - 2017 và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo

Mẫu đơn đề cử, ứng cử

Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon