Thông báo về việc ngừng giao dịch cổ phiếu NVT từ ngày 07/4/2016

Ngày 31/3/2016 Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Hose) đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã CK: NVT) vào diện kiểm soát. Theo đó, từ ngày 07/4/2016, cổ phiếu NVT sẽ bị tạm ngừng giao dịch.

Theo quy định của pháp luật, Quyết định số 132/QĐ-SGDHCM và thông báo của Hose, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đang chuẩn bị các nội dung giải trình để đề nghị Hose chấp thuận sớm đưa cổ phiếu NVT vào giao dịch trở lại.

Chi tiết xem file đính kèm:

QĐ số 132/QĐ-SGDHCM

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon