Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày 08 tháng 3 năm 2017, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã gửi Thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo số 13.2017

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon