Thông báo triệu tập ĐHCĐ bất thường Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay xin gửi tới Quý cổ đông Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, Chủ Nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2012

2. Địa điểm: Phòng 318, nhà 3 tầng, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

3. Nội dung Đại hội: 

· Bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

· Việc phát hành riêng lẻ 30.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài để tăng vốn điều lệ lên 905.000.000.000 đồng;

· Sửa đổi Điều lệ Công ty;

· Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 30 tháng 11 năm 2012 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Trân trọng thông báo và kính mời!


Chi tiết xem file đính kèm:

TB triệu tập ĐHCĐ bất thường

Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐH

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu Đơn đề cử ứng viên HĐQT

Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên

TB về số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên HĐQT

Phương án phát hành riêng lẻ


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon