Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Phước Hưng có liên quan đến cổ đông nội bộ Lê Xuân Hải

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay nhận được thông báo về việc đăng ký bán cổ phiếu của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Phước Hưng - cổ đông nội bộ có liên quan đến ông Lê Xuân Hải - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay như sau:

 

1. Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHƯỚC HƯNG (TÊN CŨ LÀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ S.T.G)

2. Số chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức thực hiện giao dịch: 4102011259

3. Điện thoại liên hệ:                                           Fax:

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: (Không)

5. Mã chứng khoán giao dịch: NVT

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu

7. Số tài khoản giao dịch: 082C504567 tại Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình

8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: LÊ XUÂN HẢI

9. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan: 011715088

10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có): Phó Chủ tịch HĐQT

11. Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với người có liên quan: Giám đốc

12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 7.572.988

13. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu

14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

16. Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối danh mục đầu tư

17. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

18. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/3/2012 đến ngày 27/5/2012

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon