Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Thị Thu Hà

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay nhận được thông báo về việc đăng ký mua cổ phiếu bà Lê Thị Thu Hà- Ủy viên HĐQT - cổ đông nội bộ liên quan đến ông Hoàng Anh Dũng - Ủy viên HĐQT- kiêm Tổng Giám đốc của Công ty như sau:

 

1. Tên người thực hiện giao dịch: Lê Thị Thu Hà

2. Số CMND của người thực hiện giao dịch: 220695408 ngày cấp 13/03/2003 tại CA tỉnh Khánh Hòa

3. Điện thoại liên hệ: 04.39264950                                  Fax: 04.39264952

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT

5. Mã chứng khoán giao dịch: NVT (Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay)

6. Số tài khoản giao dịch: 044C695408 Công ty CP Chứng khoán Tân Việt

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 207.692 CP (0,34%)

8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Hoàng Anh Dũng

9. Số chứng minh nhân dân của người có liên quan: 225260479

10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

11. Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ.

12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 6.897.190 CP (11.4%).

13.  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu.

14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 707.692 CP (1,17%)

15. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu

16. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

17. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/12/2011 đến ngày 28/02/2012.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon