Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng

Ngày 12/01/2018, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty. Chi tiết như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.053.420 cổ phiếu (1,16%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53.420 cổ phiếu (0,06%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 17/01/2018 đến ngày 16/02/2018./.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon