Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán NVT để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Trên cơ sở đăng ký của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, ngày 09/3/2014, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán NVT để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chi tiết xem file đính kèm

VSD_TB519_DSDHCD2015

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon