Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của công ty CP BĐS DL Ninh Vân Bay

Công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay công bố thông tin về Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của công ty CP BĐS DL Ninh Vân Bay.

Chi tiết xin xem file đính kèm

Công văn thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon