Ông Hoàng Anh Dũng - cổ đông nội bộ đăng ký bán 60.000 cp NVT

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay nhận được thông báo về việc đăng ký bán cổ phiếu của ông Hoàng Anh Dũng - cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty như sau:

Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 60.000 cổ phiếu

Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 12/12/2011 đến ngày 20/12/2011

Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh

Cụ thể xin xem file đính kèm

Thông báo GD cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon