NVT thông báo về việc bổ sung các nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường

Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) đã ban hành Quyết định về việc bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Dự kiến, Đại hội được tổ chức vào ngày 03/8/2014.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon