NVT - Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 12

Ngày 10 tháng 06 Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay có công văn số 35/2013/NVB-CBTT gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Ninh về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 12.

Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 12 cho Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thay đổi vốn điều lệ từ 605 tỷ đồng lên 905 tỷ đồng kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2013.

Chi tiết xem file đính kèm:


Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon