NVT - Quyết định của HĐQT về việc chấp thuận chỉ định thành viên HĐQT thay thế

Ngày 03 tháng 04 năm 2012, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã CK: NVT) Quyết định về việc chấp thuận chỉ định thành viên của Hội đồng quản trị thay thế.

Chi tiết xem file đính kèm.

 

Các tin khác
NVT - Ông Nguyễn Xuân Thưởng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty đăng ký mua cổ phiếu
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon