NVT - Phát hành riêng lẻ thành công 30.000.000 CP cho cổ đông nước ngoài

Ngày 01 tháng 04 năm 23013, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon