NVT - Ông Nguyễn Xuân Thưởng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty đăng ký mua cổ phiếu

Ngày 10 tháng 04 năm 2013, Ông Nguyễn Xuân Thưởng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã đăng ký mua cổ phiếu của NVT với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữa sau khi thực hiện giao dịch: 5.000 cổ phiếu

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cổ phiếu

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15 tháng 04 năm 2013 đến ngày 14 tháng 05 năm 2013.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon