NVT - Ông Hoàng Lê Việt đăng ký mua cổ phiếu của NVT

Ngày 15 tháng 05 năm 2013, Ông Hoàng Lê Việt đã đăng ký mua cổ phiếu của NVT với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 3.349.840 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3,701%

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.349.840 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 9,226%

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 22/05/2013 đến ngày 21/06/2013.

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon