NVT - Nhận được Quyết định của HOSE về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày 16 tháng 05 năm 2013, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được công văn số 185/2013/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM ký ngày 15 tháng 05 năm 2013 về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu. Chấp nhận số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung là: 30.000.000 cổ phiếu. Mệnh giá: 10.000 đồng.

Ngày niêm yết có hiệu lực: 17/05/2013

Ngày chính thức giao dịch: 24/05/2013.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon