NVT - Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông

Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã chứng khoán NVT) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 2 tháng 3 năm 2011

Tỷ lệ thực hiện: 1 phiếu - 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 10 - 29 tháng 4 năm 2011

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Hà Nội

Nội dung đại hội:

- Công bố kết quả kinh doanh năm 2010

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon