NVT - Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Ngày 25 tháng 04 năm 2013, Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon