NVT - Góp vốn vào Công ty cổ phần Du lịch Tân Phú để tăng vốn điều lệ

Ngày 20 tháng 8 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty CP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay đã thông quy Quyết định đồng ý về nguyên tắc việc góp khoảng 100 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Du lịch Tân Phú khi Công ty Tân Phú tăng vốn điều lệ, thông qua việc chuyển đổi từ khoản vay của NVT tại Công ty Tân Phú để nâng tỷ lệ sở hữu của NVT tại Công ty này.

Công ty CP Du lịch Tân Phú là chủ đầu tư dự án Emeralda Ninh Bình và hiện do NVT đang nắm giữ 12,24% vốn điều lệ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Chi tiết xem file đính kèm.

 

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon