NVT - Giải trình về ý kiến kiểm toán đối với BCTC HN 2012

Ngày 04 tháng 04 năm 2013 Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay

công bố thông tin về giải trình ý kiến kiểm toán đối với các báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012.

Chi tiết xem file kèm theo.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon