NVT - Giải trình về việc chênh lệch KQKD quý II năm 2011 so với quý II năm 2010

Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay xin giải trình với Quý cổ đông về chênh lệch kết quả kinh doanh quý II năm 2011 so với quý II năm 2010. Xin vui lòng xem file đính kèm

NVT - Giải trình về việc chênh lệch KQKD quý II năm 2011 so với quý II năm 2010

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon