NVT - Giải trình về việc chênh lệch KQKD giữa trước và sau kiểm toán BCTC năm 2010

Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay xin giải trình với Quý cổ đông về chênh lệch kết quả kinh doanh giữa trước và sau kiểm toán BCTC năm 2010. Xin vui lòng xem file đính kèm

NVT - Giải trình chênh lệch KQKD trước và sau kiểm toán BCTC năm 2010

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon