NVT - Giải trình về việc Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2011

Công ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay xin giải trình với Quý cổ đông về giải trình ề việc Báo cáo hợp nhất quý IV năm 2011.Xin vui lòng xem file đính kèm

NVT - Giải trình về việc Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2011   

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon