NVT - Giải trình về lợi nhuận âm năm 2011, 2012 và giải pháp khắc phục

Ngày 01 tháng 04 năm 2013, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) giải trình về lợi nhuận âm năm 2011, 2012 và giải pháp khắc phục

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon