NVT - Được phép giao dịch trở lại

NVT được phép giao dịch trở lại ngày 11/4/2013.

 

Ngày 9/4/2013, Công ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay nhận được Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu trở lại giao dịch dưới dạng kiểm soát ngày 11/4/2013.

 

Như vậy, với việc giải trình hợp lý, đặc biệt là việc phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài để khắc phục khó khăn tài chính Công ty năm 2013, thì NVT là một trong những đơn vị được Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh chấp thuận giao dịch trở lại nhanh nhất (sau 5 ngày làm việc).

 

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon