NVT - Công bố giải trình chênh lệch của BCTC Công ty mẹ và hợp nhất trước và sau kiểm toán năm 2013

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay công bố nội dung giải trình về chênh lệch của Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất trước và sau Báo cáo kiểm toán năm 2013.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon