NVT - Cổ phiếu NVT mở room tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 09 tháng 04 năm 2013, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 1249/UBCK-PTTT chấp thuận đề xuất của Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (NVT) về việc mở room, giải tỏa trước thời hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư Nước ngoài.

Đồng ý cho Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM từ 23,7% lên 49% vốn điều lệ theo quy định của Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về hướng dẫn tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Việc điểu chỉnh về mặt kỹ thuật tỷ lệ sở hữu nước ngoài của cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM lên tối đa 49% vốn điều lệ sẽ căn cứ tại thời điểm đăng ký, lưu ký số lượng chứng khoán phát hành thêm của Công ty.

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon