NVT - Bầu trưởng ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2009-2014

Ngày 18 tháng 06 năm 2013 Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay có công văn số 38/2013/NVB-CBTT gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon