NVT - Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn Hoàng Anh Dũng

Ngày 04 tháng 04 năm 2013, Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được báo cáo về sở hữu cổ đông lớn như sau:

Tên nhà đầu tư: HOÀNG ANH DŨNG

Lý do: Thay đổi tỷ lệ sở hữu do việc phát hành riêng lẻ 30.000.000 CP cho nhà đầu tư nước ngoài.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon