NVT - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Lê Việt

Ngày 24 tháng 06 năm 2013, Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay nhận được Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Hoàng Lê Việt.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.349.840 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 3,701%.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 103.450 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.453.290 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,816%.

- Mục địch thực hiện giao dịch: Đầu tư, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Ngày kết thúc thực hiện giao dịch: Ngày 21/06/2013.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon