NVT: Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại NVT lên 100%

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hồ sơ thông báo tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại công ty từ 49% lên 100%.

Chi tiết xem file đính kèm

CV03/2017-CBTT

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon