NVT: Tổ chức có liên quan đăng ký giao dịch cổ phiếu

Ngày 24 tháng 02 năm 2014, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt là tổ chức có liên quan của ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc NVT đã công bố thông tin về việc đăng ký bán 1.156.000 cổ phiếu NVT (1,28%) để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 28/02/2014 đến ngày 28/3/2014.

 

Hiện ông Lê Xuân Hải là Chủ tịch HĐQT và ông Hoàng Anh Dũng là thành viên HĐQT của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Danh Việt.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon