NVT: Thư từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông John Joseph Ramos

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được thư từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 - 2022) của ông John Joseph Ramos vì lý do cá nhân.

Chi tiết xem file đính kèm:

CV26/2018_Thu tu nhiem HDQT_Mr.John

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon