NVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày 06 tháng 3 năm 2018, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay gửi thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để đăng ký ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm:

CBTT_CV14.2018

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon