NVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 16 tháng 6 năm 2014, theo Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) đã gửi Thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon