NVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ bất thường

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã có Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã CK: NVT) như sau:

- Loại chứng khhoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2012

- Thời gian tổ chức Đại hội: trong tháng 01/2013

- Địa điểm: Tại Hà Nội (Công ty sẽ có thông báo sau)

- Nội dung họp:

  • Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT;
  • Việc tăng vốn điều lệ lên 905 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược
  • Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon