NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của CĐNB - Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Ngày 03 tháng 9 năm 2014, Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ Kỹ Thương là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) đã gửi thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu. Chi tiết như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.500.000 cổ phiếu (4,97%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.500.000 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (0%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 08/9/2014 đến ngày 07/10/2014./.

 

 

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon