NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan - Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Ngày 06 tháng 8 năm 2014, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương - tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (hiện ông Minh là người đại diện quản lý cổ phần của tổ chức này tại NVT) đã thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.000.000 cổ phiếu (tương đương 6,63%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.000 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.500.000 cổ phiếu (tương đương 4,97%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 13/08/2014 đến ngày 12/09/2014

Chi tiết xem file đính kèm

TBGD_NVT_TechCapital

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon