NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty

Ngày 26/6/2015, ông Vũ Ngọc Tú - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã thông báo giao dịch cổ phiếu NVT như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.851.787 cổ phiếu (2,05%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.851.787 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (0%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/7/2015 đến ngày 01/8/2015.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon