NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Xuân Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 09 tháng 5 năm 2012, ông Lê Xuân Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay đã đăng ký bán 3.700.000 cổ phiếu NVT trong thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 15/5/2012 đến ngày 16/7/2012. Thông tin cụ thể như sau:

 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.572.988 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.700.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.872.988;

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối nhu cầu tài chính

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon