NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Ngày 25/4/2016, Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay nhận được thông báo của ông Lê Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu NVT. Cụ thể như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.572.988 cổ phiếu (8,37%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.572.988 cổ phiếu (5,05%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Do nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/4/2016 đến ngày 28/5/2016.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon