NVT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Ngày 07 tháng 7 năm 2014, ông Hoàng Lê Việt là con của bà Lê Thị Thu Hà (Phó Chủ tịch HĐQT) và ông Hoàng Anh Dũng (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc) Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) đã có thông báo bán cổ phiếu NVT. Cụ thể như sau:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.503.290 cổ phiếu (tỷ lệ 2,766%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.000 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.003.290 cổ phiếu (tỷ lệ 1,109%)

Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối lại danh mục đầu tư

Phương thức giao dịch: thỏa thuận hoặc khớp lệnh

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 10/7/2014 đến ngày 09/8/2014.

Các tin khác
© 2009 Ninh Van Bay. All rights reserved.
gia chu x gia cuon